logo

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Со комплетирање на нарачка на нашата страница, и давате право на користење на Вашите лични податоци во согласност со Законот за заштита на лични податоци. Тоа значи дека TicketX има право да ги собира, употребува, складира, сортира и препраќа истите (име, презиме, адреса, е-маил, телефонски број итн.). Овие податоци ќе бидат користени за цели на TicketX и можат да бидат препратени на наши соработници како банки, организатори и други кои имаат договори за партнерство со TicketX.

Со комплетирање на нарачка на нашата страница, и давате право на користење на Вашите лични податоци во согласност со Законот за заштита на лични податоци. Тоа значи дека TicketX има право да ги собира, употребува, складира, сортира и препраќа истите (име, презиме, адреса, е-маил, телефонски број итн.). Овие податоци ќе бидат користени за цели на TicketX и можат да бидат препратени на наши соработници како банки, организатори и други кои имаат договори за партнерство со TicketX.

При извршување на Вашата нарачка, податоци како име, презиме, адреса, телефонски број, емаил адреса и податоци од картичка ќе бидат побарани од Вас.

Newsletter-Вашите лични податоци ни овозможуваат да Ве известуваме за нашите најнови настани и за било какви системски измени и развој. Доколку не сакате да останете на нашата маил листа, можете да се отпишете во секое време.

Вашите лични податоци може да бидат користени и за внатрешни цели како ревизија, анализи и анкети, истражувања и слично.

Доколку е потребно, TicketX има право да ги споделува Вашите лични податоци со своите соработници, но истите се обврзани да ги заштитат.Доколку е потребно, TicketX има право да ги споделува Вашите лични податоци со своите соработници, но истите се обврзани да ги заштитат.

TicketX ги заштитува Вашите лични податоци од секаков вид на злоупотреба.